| |  
 


Рент а кар цени в летен сезон

rent a car Sofia Bulgaria logo
Политика за поверителност – защита на личните данни

Обща информация

С настоящия документ „ТЕОДОР ТУРС“ ООД (сектор рент а кар) разяснява начина, по който събира, обработва, използва и съхранява личните данни на своите клиенти и посетители на уеб сайта.
Всякакви промени, които биха настъпили в бъдеще по отношение на настоящата политика, ще бъдат публикувани на тази страница. Настоящият документ влиза в сила от 25.05.2018 г.

Какви лични данни събираме
Всеки клиент, който желае да вземе кола под наем от „ТЕОДОР ТУРС“ рент а кар, попълва резервационна форма в уеб сайта, в която доброволно предоставя своите имена, град, телефон (мобилен или стационарен), и-мейл за обратна връзка. Тази лична информация е необходима за обработката на съответната заявка за автомобил под наем.
В случай, че резервацията на клиента не бъде потвърдена, поради липса на свободен автомобил за желания от клиента период, ТЕОДОР ТУРС запазва имената и и-мейла в своята база данни (мейлинг лист), които ще бъдат използвани само за изпращане на рекламни съобщения и новини относно дейността на фирмата за коли под наем. Клиентът има право да откаже по всяко време своя абонамент и заличаването на личните му данни от мейлинг листата.

При потвърдена резервация, клиентът получава ваучер, в който са вписани предоставените доброволно лични данни: имена, имейл и телефон. Клиентът бива предварително уведомен (писмено и/или устно), че за Договора за наем на кола е необходимо да предостави копия от валидните си лични документи, а именно: лична карта/паспорт, шофьорска книжка и контролен талон (ако книжката е българска). Той има избор да ги изпрати по електронен път или да ги предаде лично на хартиен носител в деня на взимане на автомобила под наем и сключване на Договора. В договора са вписват трите имена по паспорт, ЕГН/рождена дата, номер на лична карта/паспорт и срок на валидност, адрес по лична карта/паспорт, номер на шофьорска книжка и контролен талон и срок на валидност.
Като неразделна част от Договора за кола под наем са Приемно-предавателен Протокол и Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.
Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. ТЕОДОР ТУРС ООД като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
ТЕОДОР ТУРС ООД не носи отговорност, ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
Всеки наш клиент има правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас, включително да изиска изтриването /след изтичането на петгодишен давностен срок/ и актуализацията им.
Не събираме и не съхраняваме информация за лица под 18 годишна възраст и никоя част от нашия сайт или услуги не е предназначена за лица под 18 годишна възраст. Използвайки този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте на или над тази възраст.Условия за наем на кола от allrentacars.com

Автомобили под наем и рент а кар услуги. Условия за наем.

1. Изисквания към наемателя:

  1.1 Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила под наем), с минимум 2 (две) години стаж;

  1.2 Валиден документ за самоличност - лична карта или международен паспорт с посочен адрес по местоживеене;

  1.3 Навършени 21 години;

  1.4 При сключване на Договор за наем, се изисква от Наемателя да предостави оригинали и копия на шофьорска книжка и лична карта / международен паспорт (копията на документите може да изпратите и предварително).

2. Период на наемане на автомобил:

  2.1 Минималният период за наем на кола е 2 дни (48 часа);

  *Ако желаете да наемете автомобил за по-дълъг период, свържете се с нашия екип за да получите най-изгодните за вас цени и условия.;

3. Закъснение при връщане на автомобила под наем:

  3.1 При връщане на колата, клиентът има право на гратисен период от 2 часа (трябва да е договорено предварително и да е вписано в договара за наем).

  3.2 При закъснение от 2 до 4 часа се начисляват 50% от сумата за един наемен ден (половин наемен ден).

  3.3 За закъснение над 4 часа се начислява цял наемен ден;

4. Цени и начин на плащане:

  4.1 Всички цени са в евро, базирани на 24-часов наем от часа на наемане и включват:

  4.1.1 ДДС и всички данъци и такси (не включва паркинг такси, глоби, актове, фишове и др. свързани с управлението на автомобила от Наемателя).

  4.1.2 Super Rent-a-car Застраховка (Excess= € 0 ) включваща: Super collision damage waiver (SPCDW) + Super Theft Waiver (SPTHW) застраховки - освобождаващи Клиента от отговорност при щети по автомобили при ПТП, пожар, кражба (изисква се предоставянето на Констативен протокол от КАТ/Полиция и своевременното уведомяване на Наемодателя). *Този вид застраховка е най-добрата в България и само ние я предлагаме без допълнително заплащане.

  4.1.3 Неограничен пробег - без ограничение в изминатите километри.

  4.1.4 Винетка - годишен данък за предвижване по първокласните и междуградските пътища и магистралите в България.

  4.1.5 24/7 доставка/връщане на автомобила - доставката е безплатна за летище София!

  4.1.6 24/7 Пътна помощ - предоставяме ви "Златна карта" на СБА за денонощна безплатна пътна помощ в България.

  4.1.7 Допълнителни шофьори (водачи) - безплатно вписване на до 2-ма допълнителни шофьора в договора за наем, даващ им правото да управляват автомобила при условията и застраховките на Титулярния водач. *В повечето рент а кар компании, всеки допълнителен водач се таксува.

  4.1.8 Заместващ автомобил - в случай на технически проблем, възникнал с нормалното използване на отдадения автомобил, ще ви предоставим заместващ такъв (в рамките на София до 6 часа, а в останалите населени места до 12 часа)

  4.1.9 Сезонно оборудване/гуми. *В 95% от рент а кар компаниите, тези екстри се заплащат.

  4.2 Плащането се извършва:

  4.2.1 в брой при наемането (доставката) на автомобила.

  4.2.2 по банков път - предварително, по банкова сметка предоставена от фирмата. *Таксите и комисионните са за сметка на клиента.

  4.2.3 с кредитна карта - предварително, с одобрена банкова бланка или чрез ПОС терминално устройство (само с предварително заявка за място различно от офиса ни). *Възможно е начисляването на банкова такса в зависимост от Банката издател.

  4.4 Депозитът се заплащат при сключването на договора.

  4.4.1 Депозитът се връща при връщането на автомобила и ако не са установени липси и/или щети.

5. Доставка/Прибиране на автомобил под наем:

  5.1 За летище София е 24/7 и безплатно - (при доставка на автомобил на адрес в София и при наем над 5 дни е безплатно. При доставка на кола на адрес в София и наем под 5 дни - таксата е 10 евро. Доставка в друг град - начислява се минимална такса. Обадете се за информация!);

  5.2 Извън София : Моля, обадете се за повече информация!

6. Наемане на шофьор:

  *При желание от Ваша страна Теодор Турс ООД, може да Ви предостави квалифициран шофьор, като се заплаща по 25 евро на ден и разходите за нощувка (ако пътуването е извън София и се пренощува в друго населено място).

7. Гориво

  7.1 Използваното гориво се заплаща от наемателя;

  7.2 Автомобилите се предават с пълен или празен резервоар (в зависимост от сезона) и се връщат така както са получени;

  7.3 в случаите, когато автомобил е предаден с пълен резервоар а се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща по цената на горивото към момента;

8. Пътуване извън страната

  НЕ СЕ ДОПУСКА АВТОМОБИЛИТЕ ДА НАПУСКАТ БЪЛГАРИЯ

9. Автомобилите под наем разполагат с:

  9.1 Всички необходими документи за отдаването им под наем.

  9.2 Стандартно оборудване - резервна гума, крик, ключ за гуми.

  9.2 Оборудване съгласно изискванията на КАТ - авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка.

10. Технически проблеми

  10.1 в случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Теодор Турс ООД на телефона за спешни случаи, записани в договора за наем на автомобила.

  10.2 заместващ автомобил - при възникнала техническа неизправност (възникнала във връзка с нормалното използване на автомобила) в рамките на 6 часа (за София) и 12 часа (за територията на България), ще Ви предоставим заместващ автомобил БЕЗПЛАТНО. В случай НА ПТП или неизправност независеща от нас, можем да Ви доставим автомобил, като заплатите направените разходи за доставка и наем.

11. Пътнотранспортно произшествие (ПТП):

  В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем. След това се обадете тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.

*ЗАБЕЛЕЖКИ:

*Застраховката срещу щети не е валидна в следните случаи:

 • aко автомобилът е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества;
 • в случай на ПТП не е представен протокол за произшествието от КАТ при връщането на автомобила;
 • наемателят е позволил на друго лице, неоторизирано в договора за наем, да управлява автомобила;
 • гумите и/или джантите на автомобила са повредени и не е предоставен протокол от КАТ;
 • наемателят умишлено е нанесъл щети на автомобила, неговите аксесоари или оборудване.

*Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:

 • не е представен протокол за кражбата от МВР;
 • не са върнати документите и ключовете на автомобила;
 • автомобилът е оставен незаключен;
 • автомобилът е оставен без включена алармена система;
 • документите на автомобила са оставени в него;