| |  
 


Коли под наем


Политика за поверителност – защита на личните данни

Обща информация

С настоящия документ „ТЕОДОР ТУРС“ ООД (сектор рент а кар) разяснява начина, по който събира, обработва, използва и съхранява личните данни на своите клиенти и посетители на уеб сайта.
Всякакви промени, които биха настъпили в бъдеще по отношение на настоящата политика, ще бъдат публикувани на тази страница. Настоящият документ влиза в сила от 25.05.2018 г.

Какви лични данни събираме
Всеки клиент, който желае да вземе кола под наем от „ТЕОДОР ТУРС“ рент а кар, попълва резервационна форма в уеб сайта, в която доброволно предоставя своите имена, град, телефон (мобилен или стационарен), и-мейл за обратна връзка. Тази лична информация е необходима за обработката на съответната заявка за автомобил под наем.
В случай, че резервацията на клиента не бъде потвърдена, поради липса на свободен автомобил за желания от клиента период, ТЕОДОР ТУРС запазва имената и и-мейла в своята база данни (мейлинг лист), които ще бъдат използвани само за изпращане на рекламни съобщения и новини относно дейността на фирмата за коли под наем. Клиентът има право да откаже по всяко време своя абонамент и заличаването на личните му данни от мейлинг листата.

При потвърдена резервация, клиентът получава ваучер, в който са вписани предоставените доброволно лични данни: имена, имейл и телефон. Клиентът бива предварително уведомен (писмено и/или устно), че за Договора за наем на кола е необходимо да предостави копия от валидните си лични документи, а именно: лична карта/паспорт, шофьорска книжка и контролен талон (ако книжката е българска). Той има избор да ги изпрати по електронен път или да ги предаде лично на хартиен носител в деня на взимане на автомобила под наем и сключване на Договора. В договора са вписват трите имена по паспорт, ЕГН/рождена дата, номер на лична карта/паспорт и срок на валидност, адрес по лична карта/паспорт, номер на шофьорска книжка и контролен талон и срок на валидност.
Като неразделна част от Договора за кола под наем са Приемно-предавателен Протокол и Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.
Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. ТЕОДОР ТУРС ООД като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
ТЕОДОР ТУРС ООД не носи отговорност, ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
Всеки наш клиент има правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас, включително да изиска изтриването /след изтичането на петгодишен давностен срок/ и актуализацията им.
Не събираме и не съхраняваме информация за лица под 18 годишна възраст и никоя част от нашия сайт или услуги не е предназначена за лица под 18 годишна възраст. Използвайки този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте на или над тази възраст.Условия за наем на кола от allrentacars.com

Условия за наем на автомобил.

1. Изисквания към наемателя:

  1.1 Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила под наем), с минимум 2 (две) години стаж;

  1.2 Валиден документ за самоличност - лична карта или международен паспорт с посочен адрес по местоживеене;

  1.3 Навършени 21 години;

  1.4 При сключване на Договор за наем, се изисква от Наемателя да предостави оригинали и копия на шофьорска книжка и лична карта / международен паспорт (копията на документите може да изпратите и предварително).

2. Период на наемане на автомобил:

  2.1 Минималният период за наем на кола е 2 дни (48 часа);

  2.2 Стандартните периоди при наем са до 180 дни и са публикувани на страница ЦЕНИ;

  *Ако желаете да наемете автомобил за по-дълъг период, свържете се с нашия екип за да получите най-изгодните за вас цени и условия.;

3. Закъснение при връщане на автомобила под наем:

  3.1 При връщане на колата, клиентът има право на гратисен период от 2 часа (трябва да е договорено предварително и да е вписано в договара за наем).

  3.2 За закъснение над 2 часа се начислява цял наемен ден;

4. Цени и начин на плащане:

  4.1 Всички цени са в евро, базирани на 24-часов наем от часа на наемане и включват:

  4.1.1 ДДС и всички данъци и такси (не включва паркинг такси, глоби, актове, фишове и др. свързани с управлението на автомобила от Наемателя).

  4.1.2 Super Rent-a-car Застраховка (Excess= € 0 ) включваща: Super collision damage waiver (SPCDW) + Super Theft Waiver (SPTHW) застраховки - освобождаващи Клиента от отговорност при щети по автомобили при ПТП, пожар, кражба (изисква се предоставянето на Констативен протокол от КАТ/Полиция и своевременното уведомяване на Наемодателя). *Този вид застраховка е най-добрата в България и само ние я предлагаме без допълнително заплащане.

  4.1.3 Неограничен пробег - без ограничение в изминатите километри.

  4.1.4 Винетка - годишен данък за предвижване по първокласните и междуградските пътища и магистралите в България.

  4.1.5 24/7 доставка/връщане на автомобила - (при наем над 5 дни) доставката е безплатна за София и летище София!

  4.1.6 24/7 Пътна помощ - предоставяме ви "Златна карта" на СБА за денонощна безплатна пътна помощ в България.

  4.1.7 Допълнителни шофьори (водачи) - безплатно вписване на до 2-ма допълнителни шофьора в договора за наем, даващ им правото да управляват автомобила при условията и застраховките на Титулярния водач. *В повечето рент а кар компании, всеки допълнителен водач се таксува.

  4.1.8 Заместващ автомобил - в случай на технически проблем, възникнал с нормалното използване на отдадения автомобил, ще ви предоставим заместващ такъв (в рамките на София до 6 часа, а в останалите населени места до 12 часа)

  4.1.9 Сезонно оборудване/гуми. *В 95% от рент а кар компаниите, тези екстри се заплащат.

  4.2 Плащането се извършва:

  4.2.1 в брой при наемането (доставката) на автомобила.

  4.2.2 по банков път - предварително, по банкова сметка предоставена от фирмата. *Таксите и комисионните са за сметка на клиента.

  4.2.3 с кредитна карта - предварително, с одобрена банкова бланка или чрез ПОС терминално устройство (само с предварително заявка за място различно от офиса ни). *Възможно е начисляването на банкова такса в зависимост от Банката издател.

  4.4 Депозитът се заплащат при сключването на договора.

  4.4.1 Депозитът се връща при връщането на автомобила и ако не са установени липси и/или щети.

5. Доставка/Прибиране на автомобил под наем:

  5.1 Доставка / Връщане за територията на София и летище София е денонощна и безплатна при наем над 5 дни и в работно време (09.00 – 20.00 часа).;

  5.1.1 Доставка / Връщане на автомобил в София и летище София в извън работно време (20.01 – 08.59 часа) се прилага такса в размер на 10 евро за всеки път.

  5.1.2 Доставка / Връщане на автомобил в София и летище София при наем над 5 дни и в работно време (09.00 – 20.00 часа) е БЕЗПЛАТНА.

  5.1.3 При доставка / връщане на автомобил в София и летище София при наем под 5 дни и в работно време (09.00 – 20.00 часа) се прилага такса в размер на 10 евро за всеки път.

  5.2 За доставка или прибиране на автомобил извън София се прилага такса в размер на 0.30€ на километър в двете посоки.

  5.2.1 Възможни са ограничения и/или невъзможност за доставка извън София.

6. Наемане на шофьор:

  *При желание от Ваша страна Теодор Турс ООД, може да Ви предостави квалифициран шофьор, като се заплаща по 40 евро на ден и разходите за нощувка (ако пътуването е извън София и се пренощува в друго населено място).

7. Гориво

  7.1 Използваното гориво се заплаща от наемателя;

  7.2 Автомобилите се предават с пълен или празен резервоар (в зависимост от сезона) и се връщат така както са получени;

  7.3 в случаите, когато автомобил е предаден с пълен резервоар а се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща по цената на горивото към момента;

8. Пътуване извън страната

  НЕ СЕ ДОПУСКА АВТОМОБИЛИТЕ ДА НАПУСКАТ БЪЛГАРИЯ

9. Автомобилите под наем разполагат с:

  9.1 Всички необходими документи за отдаването им под наем.

  9.2 Стандартно оборудване - резервна гума, крик, ключ за гуми.

  9.2 Оборудване съгласно изискванията на КАТ - авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка.

10. Технически проблеми

  10.1 в случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Теодор Турс ООД на телефона за спешни случаи, записани в договора за наем на автомобила.

  10.2 заместващ автомобил - при възникнала техническа неизправност (възникнала във връзка с нормалното използване на автомобила) в рамките на 6 часа (за София) и 12 часа (за територията на България), ще Ви предоставим заместващ автомобил БЕЗПЛАТНО. В случай НА ПТП или неизправност независеща от нас, можем да Ви доставим автомобил, като заплатите направените разходи за доставка и наем.

11. Пътнотранспортно произшествие (ПТП):

  В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем. След това се обадете тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.

*ЗАБЕЛЕЖКИ:

*Застраховката срещу щети не е валидна в следните случаи:

 • aко автомобилът е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества;
 • в случай на ПТП не е представен протокол за произшествието от КАТ при връщането на автомобила;
 • наемателят е позволил на друго лице, неоторизирано в договора за наем, да управлява автомобила;
 • гумите и/или джантите на автомобила са повредени и не е предоставен протокол от КАТ;
 • наемателят умишлено е нанесъл щети на автомобила, неговите аксесоари или оборудване.

*Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:

 • не е представен протокол за кражбата от МВР;
 • не са върнати документите и ключовете на автомобила;
 • автомобилът е оставен незаключен;
 • автомобилът е оставен без включена алармена система;
 • документите на автомобила са оставени в него;